Hopp til hovedinnhold

Skogen er stedet for artsmangfold, opplevelse, høsting og skogbruk. Skogen forebygger global oppvarming, flom og ras. Bærekraftig skogforvaltning er derfor viktig, men ikke konfliktfri. Besøkssenter skog vil ta deg med inn i skogen og åpne for dialog om skogens verdier og framtiden

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 2