Hopp til hovedinnhold

Skogen er stedet for artsmangfold, opplevelse, høsting og skogbruk. Skogen forebygger global oppvarming, flom og ras. Bærekraftig skogforvaltning er derfor viktig, men ikke konfliktfri. Besøkssenter skog vil ta deg med inn i skogen og åpne for dialog om skogens verdier og framtiden

29. og 30. august 

Denne nettsiden er under etablering. Den vil etter hvert fylles opp med masse spennende informasjon om skog 🌲🍄🦉🐌🌳🦋🐜🌱

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2